cách âm Licom, cách nhiệt, cách âm, chống cháy, giải pháp cách âm, giải pháp cách nhiệt,cách nhiệt licom

GLASS CLOTH

Code: : SILK-G
Brand : Asia Kangnam
Views : 36547
Fire Protections : 651-SB
Thermal Conductivity : 3025-AC, 1815A-ACR
Thermal Insulation Jacket : 3884-1524-SR , 430-1550-SR , 1815A-SR
Grinding & Cutting Wheels : 1300HS,1331HS , 1350HS , 1351HS ,1376HS
Aotomotive & F.R.P : 1200(PAL), 651V , 3884-SB , 3788-SB
ORIGINAL : ASIA KANGNAM -THAILAND
THERMAL INSULATION- ACOUSTIC INSULATION- FIRE RESISTANCE