cách âm Licom, cách nhiệt, cách âm, chống cháy, giải pháp cách âm, giải pháp cách nhiệt,cách nhiệt licom

Nhà máy thực phâm Nam Dương - KCN Hiệp Phước

Location : Nhà máy thực phâm Nam Dương - KCN Hiệp Phước
THERMAL INSULATION- ACOUSTIC INSULATION- FIRE RESISTANCE