cách âm Licom, cách nhiệt, cách âm, chống cháy, giải pháp cách âm, giải pháp cách nhiệt,cách nhiệt licom

Trung Tâm Hội Nghi Đà Lạt

Hạng mục : Tiêu âm khán phòng 750 chỗ
CÁCH NHIỆT - CÁCH ÂM - CHỐNG CHÁY - CHỐNG THẤM