cách âm Licom, cách nhiệt, cách âm, chống cháy, giải pháp cách âm, giải pháp cách nhiệt,cách nhiệt licom

Nhà máy giấy VinaKraft

Địa điểm : Khu công nghiệp Mỹ Phước 3 tỉnh Bình Dương
Hạng mục : Cách nhiệt mái
Diện tích : 12000m2.
CÁCH NHIỆT - CÁCH ÂM - CHỐNG CHÁY - CHỐNG THẤM