cách âm Licom, cách nhiệt, cách âm, chống cháy, giải pháp cách âm, giải pháp cách nhiệt,cách nhiệt licom

Từ khóa: Cách âm phòng kỹ Thuật

Tổng cộng tìm thấy 2 dự án trong 1 trang

Nhà Máy Sunpo KCN Suối Dầu

Nhà Máy Sunpo KCN Suối Dầu

Lô C7-C8-C9 Khu công nghiệp Suối Dầu, H.Cam Lâm, T.Khánh Hòa, Tp.Nha Trang.
CÁCH NHIỆT - CÁCH ÂM - CHỐNG CHÁY - CHỐNG THẤM