cách âm Licom, cách nhiệt, cách âm, chống cháy, giải pháp cách âm, giải pháp cách nhiệt,cách nhiệt licom

Bông Có Bạc Glasswool

Bông Có Bạc Glasswool
Mã số: : Glasswool
Thương hiệu :
Lượt xem : 31917
Tỉ trọng (kg/m3) : 10kg/m3- 64kg/m3
Độ dày : 25mm-50mm
Kích thước chuẩn : 15m x 1.2mx 25mm; 7.5m x 1.2mx 50mm
Nhiệt độ sử dụng : 350
Có Bạc :
CÁCH NHIỆT - CÁCH ÂM - CHỐNG CHÁY - CHỐNG THẤM