cách âm Licom, cách nhiệt, cách âm, chống cháy, giải pháp cách âm, giải pháp cách nhiệt,cách nhiệt licom

XPS Plus

XPS Plus
Mã số: : XPS plus
Thương hiệu :
Lượt xem : 26682
Tỉ trọng (kg/m3) : 38 - 42
Cách nhiệt :
Độ dày : 25 - 50
Kích thước chuẩn : 600mm x 1200mm
Cách âm : 600mm x 1200mm; 1200mm x 2400mm
Chống thấm :
Cách nhiệt lạnh :
CÁCH NHIỆT - CÁCH ÂM - CHỐNG CHÁY - CHỐNG THẤM